TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Thông báo

THÔNG BÁO

          Ban Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp xin thông báo:

          Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí và góp phần khẳng định thương hiệu của VNUF, Trường Đại học Lâm nghiệp đã thực hiện quy trình xuất bản bài báo trực tuyến (online) bắt đầu từ Tạp chí số 2 – 2020.

          Để truy cập hệ thống tác nghiệp thực hiện quy trình gửi bài, quy trình phản biện online trên hệ thống phần mềm của Tạp chí và sử dụng Cơ sở dữ liệu các số báo đã phát hành, đề nghị quý thầy/cô sử dụng theo link: http://journal.vnuf.edu.vn/ sau đó tiến hành đăng ký tài khoản và đăng nhập để bắt đầu quy trình sử dụng.

          Ban Biên tập xin thông báo để các thầy cô là tác giả, Phản biện và những người quan tâm được biết.

          Chi tiết xin liên hệ: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp,

          Nhà A3 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

          Điện thoại: 024 8588 3318.

          Email:  tapchikhcnln@vnuf.edu.vn

          Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, cộng tác của quý thầy/cô./.

TM. BAN BIÊN TẬP  

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

 

Nguyễn Minh Hùng    

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất