TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 10-2020

Bìa - Mục lục Trang
PHÂN LẬP CÁC ĐỘT BIẾN ĐƠN et1, et2, et3 VÀ SỰ TẠO THÀNH CÁC ĐỘT BIẾN KÉP et1/et2 CỦA HỌ GEN ET Ở CÂY Arabidopsis thaliana
Chuyên ngành: Giống cây trồng , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Bui Thi Mai Huong , Đồng tác giả: Helmut Bäumlein
3 - 11
XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH MÔ TẢ MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIỀU CAO VÚT NGỌN VÀ ĐƯỜNG KÍNH NGANG NGỰC CỦA 3 TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Cao Thị Thu Hiền , Đồng tác giả: Le Tuan Anh, Phạm Thế Anh, Vu Tien Hung, Vi Việt Đức
12 - 21
TÍNH CHẤT LÝ HÓA HỌC ĐẤT VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG DỄ TIÊU TRONG ĐẤT RỪNG TRỒNG MỠ (Manglietia conifera) TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TÂN SƠN, PHÚ THỌ
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng , Đồng tác giả: Bui Manh Hung, Tran Thi Hang
22 - 31
THÀNH PHẦN LOÀI VÀ KHÓA PHÂN LOẠI CÁC LOÀI THUỘC TỘC Coprini Kolbe, 1805 TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: BUI VAN BAC , Đồng tác giả: Nguyen Van Sinh, Nguyễn Đắc Mạnh
32 - 37
ĐẶC TÍNH THẤM NƯỚC THEO THỜI GIAN CỦA ĐẤT DƯỚI CÁC TUỔI KHÁC NHAU CỦA RỪNG TRỒNG KEO TẠI LƯU VỰC LƯƠNG SƠN, HOÀ BÌNH, VIỆT NAM
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Đặng Thị Thanh Hoa , Đồng tác giả: Bui Xuan Dung
38 - 48
ƯỚC TÍNH TRỮ LƯỢNG CÁC BON RỪNG NGẬP MẶN BẰNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM SENTINEL-2A VÀ ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA TẠI HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Hải Hòa , Đồng tác giả: Phạm Duy Quang, Võ Đại Nguyên, Dương Võ Khánh Linh, Nguyễn Khắc Mạnh
48 - 58
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG Ở BÌNH PHƯỚC
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trần Quốc Hoàn
59 - 65
ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ VÀ TRỮ LƯỢNG CARBON TRÊN MẶT ĐẤT CỦA RỪNG ƯU THẾ (Shorea roxburghii G. Don) Ở TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Hợp , Đồng tác giả: Le Hong Viet, Tran Quang Bao, Nguyen Thi Luong
66 - 76
XÁC ĐỊNH NGƯỠNG CHỈ SỐ NƯỚC ĐỂ PHÁT HIỆN NƯỚC BỀ MẶT QUI MÔ NHỎ TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Khắc Mạnh , Đồng tác giả: Nguyen Hai Hoa, Lê Thảo Vân, Phạm Duy Quang, Võ Đại Nguyên
77 - 87
ĐA DẠNG VÀ BẢO TỒN CÁC LOÀI THUỘC HỌ DẦU (DIPTEROCARPACEAE) TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHOU XIÊNG THÔNG, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Oumalay Xayyavong , Đồng tác giả: Tran Ngoc Hai
88 - 95
GHI NHẬN PHÂN BỐ MỚI CỦA HAI LOÀI TẮC KÈ (SQUAMATA: GEKKONIDAE) Ở TỈNH OUDOMXAY, LÀO
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Saly Sitthivong , Đồng tác giả: Hà Văn Ngoạn, Nguyễn Huyền Thương, Vilay Phimphasone, Nguyễn Quảng Trường , Luu Quang Vinh
96 - 104
ĐẶC ĐIỂM SỨC CĂNG BỀ MẶT CỦA ĐẤT Ở CÁC ĐỘ TUỔI KHÁC NHAU CỦA RỪNG TRỒNG KEO TẠI VÙNG ĐẦU NGUỒN LƯƠNG SƠN, HÒA BÌNH, VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Do Thi Kim Thanh , Đồng tác giả: Bui Xuan Dung, Takashi Gomi
105 - 115
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC QUẦN THỂ TRẮC (Dalbergia cochinchinensis) TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Việt , Đồng tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Phan Thi Thanh Thuy, Chun-Hung, Lee
116 - 128
ƯỚC LƯỢNG GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA HỔ SUMATRA: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ NGẪU NHIÊN TẠI VƯỜN QUỐC GIA GUNUNG LEUSER, INDONESIA
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Tran Thi Thu Ha
138 - 148
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ HOÀNG VĂN THỤ, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Trần Thu Hà , Đồng tác giả: Đỗ Thị Hường, Pham Thanh Que, Ho Van Hoa, Phung Minh Tam
149 - 159
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Lê Đình Hải , Đồng tác giả: Mai Thị Lan Hương, Lê Thị Kim Phụng
160 - 169
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC THI CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Mai Quyên , Đồng tác giả: Nguyễn Phượng Lê, Nguyễn Thị Hải Ninh, Vu Thi Minh Ngoc
170 - 180

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất